Naše hodnoty


KVALITA, ODBORNOST, PROFESIONALITA

"Kvalitou k dlouhodobému úspěchu"

Naše vize je postavená na kvalitě - to je jediná cesta k dlouhodobému úspěchu. Za kvalitu naší práce opakovaně získáváme různá ocenění, na což jsme velmi pyšní. Když děláte práci srdcem a kvalitně, úspěch se dostaví. Díky pravidelnému vzdělávání se z našich spolupracovníků stávají špičkoví odborníci, kteří neustále sledují trendy v oboru a mají široký rozhled. Na základě dlouholetých zkušeností poskytují naši pracovníci vysoce profesionální služby. Je pro nás charakteristický kultivovaný a zodpovědný přístup.

VZDĚLÁVÁNÍ, OSOBNÍ ROZVOJ

"Vzdělání je ta nejlepší investice"

Tou nejlepší investicí jsme my sami, proto také hodně investujeme do vzdělání našich spolupracovníků. I z člověka mimo obor se pod naším vedením stává profesionál. Při zaškolení začínáme od základů. Perličkou našeho vzdělávání je osobní kouč, který dokáže za velmi krátký čas člověka osobnostně i profesně hodně posunout a získat cenné zkušenosti a potřebné softskills. Kromě interního vzdělávání také navštěvujeme externí vzdělávací akce a konference v ČR i v zahraničí. Díky takovému přístupu naši spolupracovníci obrovsky osobnostně rostou a zvyšují svoji hodnotu na trhu práce.  

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

"Každý je jedinečná osobnost"

Spolupráce s našimi kouči probíhá formou individuálních konzultací, protože jsme každý jedinečná osobnost. Naši spolupracovníci mají přístup ke zkušeným odborníkům s dlouholetou praxí. Vysoká flexibilita práce a možnost homeoffice umožňují efektivní skloubení osobního života a práce, případně školy a zaměstnání. Každý spolupracovník si sestavuje pracovní plán šitý na míru. Zakládáme si na lidském přístupu a pomoci lidem. 

LOAJÁLNÍ LIDÉ

"Náš tým je naše síla"

Za úspěchem každé firmy stojí skvělí lidé. Dáváme důraz na dobrou atmosféru při práci a týmového ducha. Táhneme za jeden provaz. Pojí nás nejen pracovní, ale i úzké přátelské vztahy. Náš tým vnímáme jako naši druhou rodinu. Pravidelně každý měsíc pořádáme teambuildingy, kde utužujeme přítelské vztahy. Řídíme se heslem "work hard, play hard". Intenzivně pracujeme a zároveň si to naplno užíváme. Pomáháme si v pracovním i osobním životě, úspěch každého z nás je úspěchem nás všech.

SYSTÉM, KNOW-HOW

"Mluví za nás výsledky"

Kvalitu našeho systému potvrzuje to, že získáváme řadu ocenění za výsledky naší práce, např. 2. místo v ČR, 10. místo v Evropě. Výsledkem našeho systému je dlouhodobý stabilní růst. Využíváme stabilní zázemí mezinárodní společnosti. Dlouholeté zkušenosti, jedinečné, ověřené funkční know-how a pravidelné inovace mají za následek, že jsme v našem oboru o krok napřed. Výsledkem našeho systému je dlouhodobý stabilní růst. Pořádáme kvartální porady, kde se spolupracovníci mají možnost podílet na inovacích systému. Jsme otevření novým progresivním myšlenkám.